Behandling av personuppgifter

Plusfamiljen avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Plusfamiljen och som samlas in i samband med abonnemang/ avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Plusfamiljen samt andra tjänster som Plusfamiljen och/ eller samarbetspartners har tillhandahållit.

Plusfamiljen använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster.

Plusfamiljen behandlar personuppgifterna internt inom företaget.

Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation, adress , boendeform, husdjur, ägande av fritidshus etc.