Pris och Rut

Vi erbjuder två olika typer av tjänster. Den ena kallar vi personstöd och den andra stöd och sällskap i hemmet. Här nedan kan du läsa vad som ingår i de olika tjänsterna.

Personstöd

Personstöd finns för er som behöver mer omfattande stöd och hjälp i vardagen. Och som stöd och avlastning till dig som anhörig. I dialog med er kommer vi fram till vilket behov du eller din anhörig har och tar fram ett upplägg som ger er en fungerande och meningsfull vardag. Dessa tjänster omfattas inte av RUT-avdraget. Minimum är 8 timmar per vecka.

Kontakta oss för information och pris.

Stöd och sällskap i hemmet

Stöd och sällskap i hemmet omfattas av hushållsnära omsorgstjänster och här kan du använda ditt RUT-avdrag. En stödperson kommer till dig en eller flera gånger i veckan.

245 kr / timmer med RUT
490 kr/timmen utan RUT

Minimum 3 timmar per tillfälle och vecka

Prisexempel: 1 gång/vecka 3 timmar per gång= 2940 kronor/månad (utan RUT 5880 kr/månad).

Vad innebär RUT-avdrag?

Du kan få rutavdrag för 50 % av priset på tjänsten du betalar för. Du som köper vår tjänst behöver inte ansöka om RUT-avdraget, det gör vi!

RUT-avdraget är årligen högst 75 000 kr per person. För att ta del av RUT-avdraget, behöver du vara bosatt i Sverige, fyllt 18 år och betala skatt här eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen. Det är möjligt att använda sitt eget rutavdrag för att betala för tjänster hos en förälder. Du eller din förälder skall använda bostaden där tjänsten utförs som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger i de flesta fall inte rätt till avdrag.


För dig som inte har möjlighet att betala för vår tjänst

Det finns organisationer som erbjuder hembesök och visst stöd för seniorer gratis. Sök på gratis väntjänst på internet för att se vad som finns nära dig. Exempel är:

  • Röda Korset har en väntjänst. Läs mer på deras webbplats för att se om tjänsten finns där du bor på.
  • Svenska kyrkan har olika väntjänstgrupper. Hör med en kyrka i närheten av din bostad för att se om dom kan hjälpa dig.